Wanneer u een probleem hebt met een Tunto armatuur dan kunt u dat bij ons melden. Wij hebben de volgende informatie van u nodig. 


Winkel / leverancier: 

  • Naam 
  • Contactpersoon


Armatuur: 

  • Naam en model: (te vinden op het label binnenin bij de voeding) 
  • Ordernummer: 
  • Datum van aanschaf: 


Klacht: 

  • Probleem:
  • Oorzaak probleem ( indien bekend):


Bijlagen 

  • Bijlagen toegevoegd? Zo ja, wat voor? 


Opmerkingen